1
by Adnan Haji Nawang
Published 1998
2
3
by Buchanan
Published 1967
4
by Jayasooria
Published 2002
5
by Mills
Published 1964
6
7
8
by Asmah Ahmad
Published 2004
9
10
by Curtis, Grant
Published 1998
11
Published 1773
12
Published 1993
13
by Cheah Boon Kheng
Published 2002
14
Published 1995
15
by Kratoska
Published 1998
16
by Blyth
Published 1996
17
by Baker
Published 1999
18
Published 2001
19
Published 2003
20
Published 1991