1
by Adnan Haji Nawang
Published 1994
2
by Hamzah Hussin, 1927-
Published 1997
3
by Ilias Zaidi
Published 1976
4
by Adnan Haji Nawang
Published 1998
5
by Talib Samat
Published 1992
6
by Ishak Haji Muhammad
Published 1997
7
Published 1992
8
by Lily Haslinda Nasir
Published 1999
9
by Arena Wati, 1925-
Published 1991
10
by Faizah Shuib
Published 1999
11
by Shaharom Husain
Published 1996
12
by Adnan Hj. Nawang
Published 2005
13
by Abdul Rahman Al-Ahmadi
Published 2004
14
Published 2003
15
Published 2005
16
Published 2000
17
18
by Ali Majod
Published 2001
19
by Awang Abdullah
Published 2001
20
by Sarah Sadon
Published 2002