Motif dan pengaplikasian seni ukiran Melayu pada hotel 5 Bintang di Kuala Lumpur kajian kes 'Crowne Plaza Mutiara Hotel'

Main Author: Muhammad Faizal Abdul Rani
Published: Kuala Lumpur Universiti Malaya 2011
Subjects: