Motif dan pengaplikasian seni ukiran Melayu pada hotel 5 Bintang di Kuala Lumpur kajian kes 'Crowne Plaza Mutiara Hotel'

Main Author: Muhammad Faizal Abdul Rani
Published: Kuala Lumpur Universiti Malaya 2011
Subjects:

Perpustakaan Jabatan

Call Number: 736 40899923 MUH T
Accession Item Category Format Status Notes
T000001014 Tesis Tesis AVAILABLE