Kajian-bahasa melayu dalam pengajaran agama Kristian dan kitab Bible

Main Author: Abi Setama Awang Hassan
Published: Serdang, Selangor Universiti Pertanian Malaysia 1987
Subjects: