Lawatan negara satu wadah kerana Allah...=State visit

Main Author: Awang Abdul Aziz Juned, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji
Published: Brunei Jabatan Mufti Kerajaan 1999
Subjects:

Similar Items